Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cikedunglor

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cikedunglor

 

Kuwu                                                                 : Hj. Emi Jumiarsih, SE

Sekretaris Desa                                                 : Sugandi

Kepala Urusan Keuangan                                 : Dewi Rosanti

Kepala Urusuan Tata Usaha dan Umum           : Supardi

Kepala Urusan Perencanaan                             : Muhamad Shofy

Kepala Seksi Pemerintahan                               : Miftah Farid

Kepala Seksi Kesejahteraan                               : Sudirman

Kepala Seksi Pelayanan                                      : Yoga Kusuma

Kepala Dusun 1                                                   : Siti Nurlela

Kepala Dusun 2                                                   : Nisa Mailiyatuzzahro

Kepala Dusun 3                                                  : Raje Habib Arrafi