Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jatisura

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jatisura

 

Kuwu                                                                  : Mulyani, S.Pd

Sekretaris Desa                                                 : H. Mastir, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan                                  : Ali Akbar Rohmatulloh, S.Pd

Kepala Urusuan Tata Usaha dan Umum            : Arip Budiman, S.Ag

Kepala Urusan Perencanaan                              : Miki Harmoko

Kepala Seksi Pemerintahan                                : Nanang Ibrohim

Kepala Seksi Kesejahteraan                               : Tarsudi, S.Pd.I

Kepala Seksi Pelayanan                                       : Kusmana

Kepala Dusun 1                                                    : Abidin

Kepala Dusun 2                                                    : Nurhadi

Kepala Dusun 3                                                   : Rasudin